Hot.lt logo Hot.lt meniu
karščiausios IT naujienos
pasirink skiltį  
 
Turinys
Laimėk prizą!
El.prekyba
Įdomybės Internete
Atsiliepimai
Prenumeruokitės!
Klausk-atsakys!
Keiskimės nuorodomis!
Anekdotai
WWW
Menas:
Ars Novus, meno galerija
Žiniasklaida:
Populiarios TV laidos
Žiniu Radijas, tiesiogine transliacija
Laisvalaikis:
Akvariumai, fauna, flora
Įdarbinimas:
Preilė: darbuotojų paieška
Verta:
.
Astro Garden
Vedų kultūros centras
Sachadža Joga
Kaimo sodyba
Dausuva
.
Karšta
K. Jungo psichoanalizė
Minčių schema
Gyvenimas po tikrovės
Egzistencializmas
Religiniai anekdotai
I.Naživinas. Judėjas
Traktatas apie dvi Sarmatijas
Erazmo Stelos paraštėse
Elementariosios dalelės
Geologijos pionierius
Minčių valdymas
K.Jungas.Vėlyvos mintys
K.Saja. Molynė
Kolonizavimo protokolas
Kanaano karalienė?
Profsąjungos
Šiaulių mūšis
Ateivių civilizacijos
Krikščionybė Egipte
Mano sielos liūdesiai
P.Adams. Senamadiška muzika
Mitas ir mokslas
Vaišešikos mokykla
Kas Saulė,o kas Mėnulis?
Psichodelinės eros atspinžiai
I.Slawinska. Erdvė ir laikas
"Pioneer" anomalijos
Filosofija: Konfucijus
R.W.Emersonas. Poetas
Francas Kafka ir judaizmas
"Sutvėrėjo" žemėlapis
I.Calvino. Katinų markizė
EBR reiškinys
Ramakrišnos panteizmas
Nauja sapnų teorija
"Wow" signalas
Pašalinės mintys
R.Moore. Erdvė
Odisėjas visapusiškas
Kukumbalis
Tolkieno pasaka
Rousseau. Vienišiaus svajos
Ortodoksų bažnyčia
Škotai atrado Ameriką?
Jėzaus kapas Kašmyre
Ziggy Stardust
Prekiautojai skausmu
Vienaragis zhi Kinijoje
Prabilo etruskų rašmenys
Maratų dainius Tukaramas
Raudonoji ... planeta
Logoso koncepcija
Hiperborėja Rusijoje
K.Jungas ir NSO
K.Kastaneda. Dono Chuano mokymas
Suvokimo durys
Visatos modeliai
Alisa ir musmirės
Paranormaliojo mokslo šaknys
Ką žmonės mąsto Izraelyje
Stalinas ir NSO
Šiitai Korane
Vorų pramotė pagrobė ugnį
Ūlos kraštas senovėje
Anglų kalbos žodynėlis: Fuck
Pranašiškas Huxley
Šėtono manifestas
Pirmasis kraujas
OBE ir sapnai
Dropa diskai
Nibiru ir šumerai
Fū naikintuvai
įvadas į Kabalą
Holografinis katinas
Esė apie dzūkus
Nikolajus Blochinas. Replikos
P. Fejerabendas prieš mokslą
Kompiuterių ištakos
S.Barančakas. Vertėjo manifestas
Pederastai dulkina tautą
Poetas Jim Morrison
Slėpiningieji Edeno sodai
Hitleris: gyvas ar miręs?
Mankurtas: be ateities
Interneto pabaiga
E-bylos
 
 

Didysis brolis: DPI - Išsami paketų patikra
arba tikroji Interneto pabaiga

 

Staigaus Interneto išsiplėtimo metu išlaikytas vienas pagrindinių principų: visi vartotojai ir visas turinys traktuojami vienodai. Fizinis laidų ir maršrutizatorių tinklas nieko nežino ir nekreipia dėmesio į vartotojus bei turinį. Nediskriminavimo arba „Tinklo neutralumo" principas leido naršytojams be jokių trukdžių naršyti visur. Dešimtmečius tai buvo komunikacijų politikos pagrindas.

Tačiau neseniai sukurta DPI (Deep Packet Inspectation – Išsami paketų patikra) technologija leidžia realiu laiku sekti perdavimus Internetu ir nuspręsti, kuriuos pranešimus ar aplikacijas aptarnauti greičiau. Kaip tai veikia? Pranešimai Internete yra padalijami į mažas porcijas, kurios vadinamos paketais. Kiekvienas paketas turi antraštės ir duomenų dalis. Antraštėje yra apdorojimui skirta informacija, kuri apima ir pradinį bei galutinį adresatus. Duomenų dalyje gali būti bet kas: pradinės aplikacijos tapatumas (pvz., naršyklės užklausa, Big Brother watches tiesioginis [ peer-to-peer] perdavimas ar el. laiškas) arba pats pranešimo turinys (svetainės puslapio dalis, byla ar el.laiško turinys). Taigi, paketai panašūs į tradicinius laiškus, kurių vokas yra tarsi antraštė, o vidus – tarsi duomenys.

Tradiciškai Interneto įranga analizavo tik paketų antraštes, nes tik joje esanti informacija buvo svarbi jų tolimesniam perdavimui. Tuo tarpu, DPI skaito ir analizuoja paketų duomenų dalį, kas leidžia tinklo operatoriams nustatyti ir valdyti jų turinį, išsiaiškinti detalų naudojamumą. Operatoriai gali blokuoti arba nukreipti paketus greita ar lėta linija.

Pradžioje DPI įranga buvo naudojama tinklo problemų sprendimui bei virusų bei svetainių atakų (DoS, Denial of Service) blokavimui. Tačiau dabar DPI gali būti panaudota gerokai plačiau nei saugumo užtikrinimui – ji įgalina diskriminacijos dėka užtikrinti naujo tipo pajamas.

Tai keičia žaidimą. DPI naudojimas gali pakeisti Internetą, tokį, kokį žinome – atvirą ir inovacinę platformą pakeisti dar viena „mokėk-už-žaidimus" medija. Nors iki šiol Interneto paslaugų tiekėjų (ISP) naudota DPI ir buvo nukreipta link tikslinės reklamos ir perdavimų sangrūdų išvengimo, gamintojai atkreipia dėmesį į galimybę valdyti bet kokį vartotojo Interneto naudojimą – ir tai gresia Tinklo neutralumui ir atvirajai Interneto prigimčiai.

DPI istorija...

Nediskriminavimo principas per paskutinius 20 m. Internete buvo įstatymo kodeksuose keliais būdais. Pradžioje, kai buvo jungiamasi daugiausia telefono linijomis, nediskriminavimo įstatymas buvo perteikiamas telefoninio ryšio nuostatose, pvz., JAV FCC (Federal Communications Commission) draudė „neteisingą ir nepagrįstą diskriminaciją" teikiant telefonines paslaugas. Vadintos „bendrosiomis perdavimo taisyklėmis" (common carriage, CC), jos galiojo dešimtmečius. Vėliau, Spaudžiant telefoninėms ir kabelinėms kompanijoms, FCC pašalino ISP iš CC, tačiau išleido „Interneto politiką" (IPS, Internet Policy Statement), ginantį vartotojų teises pasiekti Interneto turinį ir pasirinkti įrangą. Sprendimas pašalinti principų reguliavimą buvo paremtas pagrindinių „stuburinių" operatorių pažadu nediskriminuoti vartotojų. Tačiau netrukus jie ėmė kurti planus, kaip gauti naujų pajamų. Kongrese kilo debatai: ar atstatyti „Tinklo neutralumo" taisykles ar jas galutinai panaikinti. Rezultatų nepasiekta ir liko galioti vienintelis IPS.

2007 m. įvykiai buvo IPS patikimumo išbandymas. Viskas prasidėjo, kai „Comcast" vartotojai ėmė viešai skųstis operatoriaus kišimusi į tiesioginius perdavimus (peer-to-peer). Nors ir nebuvo nustatyta, tačiau įtarta, kad „Comcast" blokuoja tiesioginius bylų mainus tarp vartotojų. 2007 m. rudenį Robb Topolski pralaužė kodą ir vėliau buvo nustatyta, kad „Comcast" naudoja DPI tiesioginių perdavimų paketų nustatymui ir juos slapta blokuoja. Tai buvo aiškus diskriminacijos atvejis ir 2007 m. lapkričio mėn. „Free Press" ir kitos viešo intereso organizacijos FCC įteikė peticiją, reikalaudamos, kad „Comcast" nutrauktų tą veiklą. Po dviejų viešų posėdžių, nemažo žiniasklaidos dėmesio, visuomenės nepasitenkinimo, FCC nurodė, kad „Comcast" privalo nutraukti blokavimus. Tačiau šis nurodymas parodė, kad „Tinklo neutralumas" yra dviprasmiškas, nes tik uždraudė blokavimus. „Comcast" liovėsi blokavimą, tačiau įdiegė naują sistemą, kuri nustato vartotojus, kurių duomenų srautai yra dideli, ir laikinai jiems sumažina pralaidumą.

DPI pavojai neapsiriboja vien Tinklo neutralumo principų pažeidimais, bet ir kėsinasi į vartotojų privatumą. Iki 2008 m. reorganizacijos, "NebuAd" siūlė reklamos paslaugas Interneto paslaugų tiekėjams (ISP). Jas tiekdama, „NebuAd" slapta įsitaisydavo pagrindiniuose tinklo taškuose ir DPI pagalba stebėdavo visas komunikacijas, analizuodama svetainių adresus ir paieškos užklausas. Įranga leido nustatyti vartotojų elgesio ypatumus. Vienok, „NebuAd" veikla išėjo už paprasto informacijos surinkimo ribų – buvo dirbtinai į duomenų srautus įterpiami paketai, kurie naršykles nukreipdavo į „NebuAd" priklausančias svetaines, kad vartotojo kompiuteriuose būtų įrašyti sekimui naudojami „sausainiukai" (cookies).

2008 m. kovo mėn. Vartotojai ėmė pastebėti neteisėtus „NebuAd" „sausainiukus". Gegužės mėnesį „NebuAd" paskelbė apie bendradarbiavimą su „Charter Communications". Spaudžiant viešojo intereso gynėjams, Baltieji rūmai bei Senatas surengė posėdžius, nagrinėjančius „NebuAd" veiklą. Neigiamos Kongreso reakcijos ir vartotojų nepasitenkimo spaudžiama, „Charter" nutraukė bendradarbiavimą su „NebuAd".birželio mėn. Šiuo metu kompanija praktiškai išnykusi iš rinkos, tačiau vartotojų įpročių sekimas lieka patrauklus ISP.

... ir šiandiena: Interneto prioritetizacija

Tačiau ir kiti ISP diegia diskriminuojančias tinklo valdymo sistemas. Garsiausia yra „Cox Communications". Piko akimirkomis kenčia vartotojai. Kabelinio tinklo operatorius tada riboja intensyvius srautus generuojančius vartotojus ir taip išvengia tinklo įrangos atnaujinimo. Trumpalaikėje perspektyvoje tai gali padėti bendram vartotojų skaičiui, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje tai gali trikdyti didelius srautus kuriantiems sprendimams, apriboti vartotojų pasirinkimą ir išklibinti nevaržomo Interneto turinio ir paslaugų pasiekiamumo principus.

„Cox" šiuo metu išbando naują DPI sistemą, leidžiančia identifikuoti skirtingų Interneto aplikacijų duomenų srautus ir nuspręsti, kurių perdavimą pagreitinti, o kurių sulėtinti. Tai gali tapti precedentu, kai ISP gali spręsti, kaip traktuojamos skirtingos Interneto aplikacijos. Tai panaikina vartotojo pasirinkimo galimybę ir leidžia papildomai apmokestinti naujoves.

„Cox" sistemoje prioritetizacija atliekama srautą išskaidant į eiles. Eilės yra įprastas metodas – kiekvienas šiuolaikinis maršrutizatorius turi eilės tvarkymo priemones. Eilės veikia pagal „geriausios pastangos" modelį: paketai eilės pradžioje perduodami kaip įmanoma greičiau, o jei eilė persipildo, kai kurie paketai gali būti prarandami. Spėjama, kad „Cox" įprastinę eilę skaido į dvi: mažesnio ir aukštesnio prioritetų. Taip ji gali pagreitinti tam tikrus Interneto perdavimus kitų sąskaita. Tačiau paketų užlaikymai gali sukelti kai kurias problemas: aplikacijos gali pagalvoti, kad siųsti paketai dingo ir iš naujo juos siųsti, maršrutizatoriai vėluojančius paketus gali priimti kaip „pasibaigusio galiojimo laiko" ir pareikalauti juos pakartotinai pasiųsti. Tai gali sukelti tiek neefektyvų tinklo naudojimą, tiek vartotojų susierzinimus.

„Cox" atvejis rodo esminį poslinkį Interneto veikime. Jau ne vartotojai ir sprendimų tiekėjai valdo srautus, o pats tinklas. Ir net siekiant visai nekalto tikslo, tai atidaro Pandoros dėžę. Pirmiausia, tai destabilizuoja aplikacijų ir paslaugų rinką dirbtinai atskirus protokolus padarant labiau geistinais. Antra, skirtingai traktuojami patys vartotojai. Gali atsirasti situacija, kai kiekvienas ISP tvarkosi tik savo sukurtomis taisyklėmis – tai reikštų, kad turime daugybę atskirų kunigaikštysčių-tinklų vietoje vieno unifikuoto pasaulinio tinklo.

Ką tada žada ateitis?

Jos bruožus galime pastebėti analizuojant „ZillionTV", kuri video srautus siunčia tiesiai vartotojams be jokio vietinio išsaugojimo ar buferizacijos. Vartotojai nusiperka nebrangią įrangą (apie 50 dolerių) ir nemoka jokio prenumeratos mokesčio. Jie gali nemokamai žiūrėti programas, jei per valandą pažiūri kelias minutes reklamos. Ir čia yra viena ypatybė – norint užtikrinti 2,7 Mbps aukštos kokybės video srautus be trikdžių reikia atidos iš ISP. Ta atida gali būti esmine. „ZillionTV" įrangą vartotojas gali įsigyti tik pas ISP. Anot vieno šaltinio, ISP Big Brother watches privalo jam skirti dedikuotą kanalą, kurio neveiktų kiti tinklo vartotojai. Kitas straipsnis tvirtina, kad „ZillionTV" turi sutartis su Holivudo studijomis ir ISP verčiami „ZillionTV" srautus perduoti sparčiau nei kitų video informacijos tiekėjų (pvz., „Hulu" ar „BitTorrent").

Nors tai ir nebūtina, tačiau prielaida, kad „ZillionTV" gali perduoti srautus internetu, rodo, kad DPI jai gali būti naudinga. „ZillioTV" tarytum pareikštų, kad dalis Interneto priklauso tik jai, o ISP turėtų padėti jai tai įgyvendinti. Tai žymi naują diskriminacijos Internete kartą.

Tinklo operatoriai gali teisintis poreikiu valdyti srautų perkrovas, užtikrinti vartotojų „sąžiningumą" ar garantuoti tokius svarbius pranešimus, kaip „pagalbos" (911) skambutis VoIP protokolu. Tačiau taip slepiamas tikrasis „tinklo valdymo" tikslas – užtikrinti naujus įrankius ir verslo modelius. Viešai prieinami marketinginė medžiaga atskleidžia, kad DPI įranga sukurta siekiant suteikti ISP naujas galimybes papildomai apmokestinti Interneto naudojimą. Pvz., „Allot" savo brošiūroje mini galimybę padidinti pajamas įvedant kvotų valdymą, nes jų įranga leidžia sukurti kvotomis paremtus planus, leidžiančius matuoti ir valdyti, kaip vartotojai naudoja aplikacijas bei paslaugas. Kitas įrangos gamintojas, „Camiant" panašiai apibūdino savo „Multimedijos politikos platformą", kuri leidžia pritaikyti operatorius verslo taisykles ir nustatyti vartotojams ir aplikacijoms prioritetus, įkainius ir naudojimo būdus. Firma teigia, kad jos DPI įranga jau siekia per 70% Šiaurės Amerikos kabelinių modemų naudotojų. Panašius pasiūlymus pateikia ir „Openet", tarp kurios klientų yra AT&T bei "Verizon": "Paslaugų tiekėjų dėmesys yra pelningumo ir konkurentingumo padidinimas, kurie labai priklauso nuo įvykių bei tranzakcijų jų tinkluose matomumo bei valdymo". Visa tai labai puikiai savo brošiūroje savo šūkyje apibendrina „Procera Networks": „Jei galite tai matyti, tai galite iš to uždirbti" (If You Can See It You Can Monetize It).

Tinklo paslaugų tiekėjai gali ir naudos DPI technologiją, kad padidintų savo pelnus savo klientų sąskaita. Ji leidžia jiems sumažinti išlaidas tinklo įrangos atnaujinimams ir kartu padidinant vartotojų išlaidas, sukurdami naujus pajamų srautus. Arba kalbant marketingo kalba, sukuriant pritaikytus paslaugų planus, kurie padidina vartotojų pasitenkinimą ir padidina lojalumą. Ir kai Interneto paslaugų tiekėjai galutinai apsispręs ir įjungs tuos kontrolės mechanizmus, tai galės reikšti tokio Interneto, kokį žinome, pabaigą.

Kiti HOT.LT straipsniai:
Dirbtinis protas?
Kompiuterių ištakos
Amerikietiškoji Šalčiūtė
Telefonai: 5G pagreitis
Pirmasis interneto ryšys
S. Lemas. Cave Internetum
ABC – pirmasis kompiuteris?
S. Lemas. Trumpas sujungimas
Intuityvus Hafmano kodo paaiškinimas
Mūšis kibernetiniame pasaulyje
Kas ten žiūri į mano miegamąjį?
Apžvalga: privatumas Internete
Lėlininkai
Fagano patikra
Kibersekso pamokos
Debesies architektūra
Styvo Džobso kelias į žvaigždes
Bilas Geitsas: kol dar nebuvo garsus
Kiber-seksualumas ir žmogaus prigimties vystymasis
Matematinė kalba ir simbolika
Nekenčiu kalkuliatoriaus!
Visata kaip kompiuteris
Eliza ir rūpesčiai dėl tapatybės
Kompiuterinių žaidimų filologijos perspektyvos
Technika: Nuo Paleolito laikų
"Ruby" kalba ir RoR
Naujojo tipo mokslas
Išorinio panašumo pavojus
Įsilaužimų istorija
Haketonai

 

 
 
HOT.LT informacija  
Kviečiame visus prisidėti prie svetainės kūrimo! Rašykite el.paštu info@hot.lt Mes stengiamės Jums!  
 
Atskiri HOT skyriai  
Domeno vagystė  
Interneto romantikai  
Programinė įranga  
WebOn produktai el.komercijai  
 
Karštos WWW svetainės  
 
Informacija:  
NSO ir mistika  
ONLINE.LT  
   
Atvirukai, sveikinimai  
Sveikinimų svetainė  
   
Portalai  
Banga  
Omnitel laikas  
 
Lietuviai:  
Lietuviai Atlantoje  
Klubas Litvania  
Globalusis tinklas  
Lithuanica svetainė!  
Pasaulio lietuvis  
Latvijos lietuvis  
Aklųjų biblioteka  
  Mirusieji - atminimui  
   
Aukcionai, prekyba:  
Aukcionai  
Aukcionai, pinigai  
Banknotai  
 
Spauda:  
Verslo žinios  
TV laida "Eta"  
Žinių radijas  
Būdas Žemaičių  
Lietuvos rytas  
Moteris, žurnalas  
Vartiklis, elraštis  
 
Interneto paslaugos:  
Elnet@  
Omnitel WAP serveris  
 
Kompiuteriai:  
Sonex kompiuteriai  
Baltic Amadeus  
 
Kultūra:  
Džiazo svetainė  
Lietuvos filharmonija  
Interaktyvi proza  
  Rasa, tautiniai šokiai  
Dailės muziejus  
Meno leidiniai  
Lietuvos vienuolynai  
Muziejai ir parkai  
Teatras  
Meno galerija  
Filosofija  
Mitologija  
Literatūra  
  Poezija  
  Fantastika  
  Biblijos puslapiai  
   
Mistika:  
Kabala  
Fuko švytuoklė  
5 medžiai  
Masakh  
   
Darbo sauga  
Sabelija  
 
Pramogos:  
Sporto puslapis  
PAULIAUS puslapis  
DARTS sporto puslapis  
   
Laisvalaikis:  
Akvariumai  
   

 

 
 
delo
© HOT.LT 2000-2009.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.
'Intelligent' design.