Atnaujinta: 2000 m. rugsėjo 20 d. ©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.
 

!    
Laimėk prizą!
Atsiliepimai
Prenumeruokitės!
Klausk-atsakys!
Pasikeiskime nuorodomis!
Interneto Romantikų klubas!
Anekdotai
 

Netrukus bus papildyta naujomis galimybėmis! Tereikia truputį palaukti!

 

Karšti WWW puslapiai

Atgyja vėjas
Tikinčiojo išgelbėjimas
Krištolinė kaukolė
Ateiviai mums padeda
Lietuvių išeivija Internete
Coca kramtymo simbolika
Paslaptingi ledai
Elena
Evangelija pagal Glebą
Mankurtas: be ateities
Dirbtinis intelektas?
Interneto pabaiga
Tikras greitis
Psichoproduktologija
Seržantas šiluminėje trasoje
Šamanų ratu einant
E-bylos
Alegorija "Kutai"
Porfirijaus "Nimfų ola"
Hermetiškosios vizijos
Templierių kryžius

Jaunimo Kongresas
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas

Naujos WWW svetainės!

Verslas:
Amerikos prekybos rūmai
Veisliniai ristūnai
Hansab, bankams
Reklama:
Adveritas
Focus reklamos mėnuo
Ivega
TRALS
Nekilnojamas turtas
Ober Haus
Latmas
Viešbučiai
Šaulys, Šiauliuose
 

Karštos IT naujienos 

Atsiliepimai   Prenumerata   Orakulas   Juokai
 Šansas!: Laimėk prizą!

Mūsų kalendorius 

Rugsėjo 20 d.
Mėnulis: Delčia
39 savaitė, 264-ioji diena metuose, Mergelė

Šiandien vardo diena: Eustachijus, Matas, Vainora, Vaižgantas

1260 m. vienu metu visose prūsų žemėse, išskyrus Kulmo sritį ir iš dalies Pomeraniją, prasidėjo didysis prūsų sukilimas, trukęs 14 metų.

1408 m. rugsėjį Vytauto ir Maskvos kunigaikščio Vaslijaus I kariuomenės trečią kartą susitiko prie Ugros upės dėl Pskovo ir pasirašė ilgalaikę sutartį.

1655 m. Joniškyje gimė Steponas Kazimieras Lukoševičius, filosofas jėzuitas, scholastikas. 1677 m. baigė Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetą laisvųjų mokslų ir filosofijos magistro laipsniu. 1689-1692 m. Kražių kolegijoje dėstė filosofiją. Buvo Kauno jėzuitų rezidencijos viršininkas. Mirė 1710 08 15 Ilūkštėje.

1752 m. Chodačkove (Voluinėje) gimė Jeronimas Stroinovskis, teisės filosofas, ekonomistas, teologas. Mokėsi pijorų mokykloje Zločove, 1778 m. įstojo į pijorų ordiną. 1776-1780 m. Varšuvos pijorų Kilmingųjų kolegijoje dėstė matematiką, filosofiją, prigimtinę ir politinę teisę, politinę ekonomiją. 1781-1783 m. Krokuvos mokytojų seminarijos lietuvių kandidatų prefektas, Krokuvos universitete buvo teologijos ir teisės bei politinės ekonomijos profesorius, 1799-1806 m. rektorius. Gilino teisės filosofijos žinias Italijoje. Nuo 1791 m. - Edukacinės komisijos Lietuvoje narys, švietimo reorganizatorius. 1806 m. paskirtas vyskupu. Dirbo Peterburgo Romos katalikų kolegijoje, nuo 1814 m. valdė Vilniaus vyskupiją. Mirė 1815 08 05 Elniakampyje (Vilniaus r.)

1866 m. Natiškių k., Vabalninko vls., Biržų aps., gimė Vincas Karoblis, valstybės veikėjas. Baigęs Kijevo universiteto Teisės fakultetą pradėjo dirbti Rygos apygardos teismo sekretoriaus patarėju. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo Draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Vitebsko skyriaus pirmininkas. 1918 m. grįžo į Lietuvą, tapo Kauno apygardos teismo nariu. VI K. Griniaus, VII, VIII E. Galvanausko, XIII L. Bistro ministrų kabinetuose buvo teisingumo ministras. 1926 m. išrinktas į III seimą. Buvo valstybės kontrolierius. 1927 m. išėjo į pensiją. Lietuvos ūkininkų partijos narys. Mirė 1939 05 25 Kukaukos vienkiemyje, Subačiaus vls., Panevėžio aps.

1869 m. Maleišiuose (Anykščių r.) gimė Juozas Tumas-Vaižgantas, rašytojas, kunigas. Mirė 1933 04 29 Kaune

1884 m. Peterburge gimė Teodoras Daukantas, visuomenės ir valstybės veikėjas, gen. ltn. 1906 m. baigė jūrų mokyklą, 1906-1911 m. dalyvavo tolimame plaukiojime. 1914 m. sidabro medaliu baigė Peterburgo karinę jūrų akademiją. Tarnavo Baltijos laivyne. 1922m. grįžo į Lietuvą, buvo Aukštųjų karininkų kursų Kaune mokslo dalies vedėjas. X A. Tumėno, XI V. Petrulio vyriausybėse - krašto apsaugos ministras. 1925-1930 m. Lietuvos universitete dėstė geografiją, buvo Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas. XIV A. Voldemaro ministrų kabinete laikinai buvo krašto apsaugos ministras, Valstybės tarbos narys, Lietuvos atstovas Pietų Amerikoje, VDU privatdocentas, jūrininkystės inspektorius Klaipėdoje. 1941 m. sovietų valdžia jį suėmė. 1941-1944 m. VU geografijos docentas, 1943-1944 m. mokytojavo Merkinėje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, 1949 m. persikėlė į Argentiną. Mirė 1960 04 10 Argentinoje.

HOT kalendoriaus archyvai:
rugsėjo 19 d.

Kodėl turime branginti istoriją?
Mankurtas - tai asmuo be atminties

Skaitykite: Lietuvos istorijos resursai Internete
Lietuvos Partizanų karo kronika
Vytauto Didžiojo suvokimo kaita
Adolfo Hitlerio paslaptis
Dėl sovietų paminklų
Lithuanian obituary
bullet PAPILDYKITE!

Papildomi istorijos puslapiai:
Skrydžiai oro balionais Lietuvoje 19 a.
Oreivystės istorija
TRIAD radijas
Lietuvos fantastikos klubai Ar seniai prie Baltijos kalbama lietuviškai?
Lietuvos pankus prisimenant

Salantų parapijai - 395 metai
Ūlos kraštas senovėje
Alovės vietovardžio kilmė
Priekulė slenkant amžiams
Senoji Buivydžių bažnyčia
Vilkaviškis iki XIX amžiaus vidurio
šv. Trejybės (Plymouth) parapijos istorija
A.Burba - visada priekyje (Plymouth kunigo istorija)

Kas vyko prieš 1000 metų?
Kas vyko prieš 749 metus?
Kas vyko prieš 750 metų?

©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.

 

Ši Voratinklio svetainė
NESENIAI pradėjo savo gyvenimą.

Kviečiame visus norinčius prisidėti prie jos kūrimo! Rašykite el.pašto adresu
info@hot.lt

Palikite žinutes
Atsiliepimuose.

Priedai lietuvių kalbai kompiuteriuose įvesti
Mes stengiamės
Jums!

 

Karštos WWW svetainės!

Informacija: Help On Web
NSO ir mistika
Lietuviai:
Klubas "Litvania"
Globalusis tinklas
Lithuanica svetainė!
Pasaulio lietuvis
Latvijos lietuvis
Aklųjų biblioteka
Mirusieji - atminimui
Voratinklio aukcionai:
Aukcionai
Aukcionai, pinigai
Banknotai
SPAUDA:
Būdas Žemaičių
Lietuvos rytas
Moteris, žurnalas
Vartiklis, elraštis
Interneto paslaugos:
Elnet@
Kompiuteriai:
Baltic Amadeus
Paspara, IT programavimas
Kultūra:
Rasa, tautiniai šokiai
Birstonas 2000, džiazas
Prekyba menu
Teatras
Meno galerija

Filosofija
Mitologija
Literatūra
Poezija
Fantastika
Fuko švytuoklė
Biblijos puslapiai
Pramogos:
Lenktynių žirgų lyga