Atnaujinta: 2000 m. rugsėjo 07 d. ©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.
 

!    
Laimėk prizą!
Atsiliepimai
Prenumeruokitės!
Klausk-atsakys!
Pasikeiskime nuorodomis!
Interneto Romantikų klubas!
Anekdotai
 

Netrukus bus papildyta naujomis galimybėmis! Tereikia truputį palaukti!

 

Karšti WWW puslapiai

Atgyja vėjas
Tikinčiojo išgelbėjimas
Krištolinė kaukolė
Ateiviai mums padeda
Lietuvių išeivija Internete
Coca kramtymo simbolika
Paslaptingi ledai
Elena
Evangelija pagal Glebą
Mankurtas: be ateities
Dirbtinis intelektas?
Interneto pabaiga
Tikras greitis
Psichoproduktologija
Seržantas šiluminėje trasoje
Šamanų ratu einant
E-bylos
Alegorija "Kutai"
Porfirijaus "Nimfų ola"
Hermetiškosios vizijos
Templierių kryžius

Jaunimo Kongresas
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas

Naujos WWW svetainės!

Verslas:
Amerikos prekybos rūmai
Veisliniai ristūnai
Hansab, bankams
Reklama:
Adveritas
Focus reklamos mėnuo
Ivega
TRALS
Nekilnojamas turtas
Ober Haus
Latmas
Viešbučiai
Šaulys, Šiauliuose
 

Karštos IT naujienos 

Atsiliepimai   Prenumerata   Orakulas   Juokai
 Šansas!: Laimėk prizą!

Mūsų kalendorius 

Rugsėjo 07 d.
Mėnulis: Priešpilnis
37 savaitė, 251-ioji diena metuose, Mergelė

Šiandien vardo diena: Bartas, Palma, Palmyra, Regina, Reda

1352 m. rugsėjį sudaryta taika tarp Lenkijos karaliaus Kazimiero ir Lietuvos kunigaikščių. Iš Lietuvos pusės dalyvavo Kęstutis, Jaunutis, Liubartas, Belzos valdytojas Jurgis Narimantaitis ir Jurgis Karijotaitis.

1622 m. Polocke mirė Jonas Komperskis, jėzuitas filosofas. Lietuvių kilmės (Gimė apie 1570 m.). Mokėsi Vilniaus akademijoje, kur 1594 m. įgijo filosofijos magistro laipsanį. 1594 m. stojo į jėzuitų ordiną. Išvyko į Romą studijuoti. Romoje gavo filosofijos daktaro laipsnį. Grįžęs iš Romos buvo gramatikos mokytoju Kališe ir Vilniuje. Pultuiske (Lenkija) dėstė filosofiją, buvo konsultantu. Paskui Vilniuje dėstė hebrajų kalbą, kurį laiką dirbo Kražių kolegijos rektoriumi. Buvo paskirtas naujai įkurtos Smolenske jėzuitų rezidencijos superioru ir šią rezidenciją reorganizavo į Smolensko kolegiją.

1625 m. švedams antrą kartą apgulus Biržų pilį, ši pasidavė. Pirmą kartą Lietuvos žemė tapo karo su švedais lauku dėl Livonijos ir Baltijos jūros.

1669 m. Vilniuje mirė Gotardas Jonas Tyzenhauzas, Smolensko vysk., 1655 m. rusų antplūdžio metu globojęs katedros archyvą. Nuo 1662 m. priklausė komisijai, kuri rūpinosi Verkiuose įrengti kalvarijas, 1665-1668 m. Vilniaus vyskupijos valdytojas.

1714 m. Dzitrikuose gimė Mykolas Korickis, filosofas jėzuitas. 1736 m. baigė Vilniaus universiteto Filosofijos, 1743 m. - Teologijos fakultetą. Varšuvoje, Minske ir Slucke dėstė poetiką, retoriką. 1750-1753 m. Vilniaus universitete dėstė filosofiją. 1753-1754 m. - universiteto sekretorius, studijų prefektas ir bibliotekos direktorius. Nuo 1754 m. dirbo Varšuvoje, nuo 1767 metų - Varšuvos kolegijos rektorius. 1770 m. - Lenkijos jėzuitų provinciolas. Panaikinus jėzuitų ordiną, buvo Minsko mokyklų rektorius. Išleido poezijos kūrinių ir panegirikų. Mirė 1781 03 10 Minske.

1764 m. elekcinis seimas Varšuvoje DLK ir karaliumi išrinko "Piastą", t. y. vietinės kilmės Čartoriskių giminaitį ir prorusiškos orientacijos šalininką Stanislovą Augustą Poniatovskį, kuris Žečpospolitos karaliumi buvo iki 1795.

1917 m. įkurta Lietuvos krikščionių demokratų partija. Atkurta 1990 m.

1929 m. Kaune gimė Edvardas Gudavičius, inžinierius, istorikas, profesorius.

1991 m. Lietuvos Respubliką pripažino Afganistanas, Bangladešas, Kinija, Peru, Senegalas.

HOT kalendoriaus archyvai:
rugsėjo 06 d.

Kodėl turime branginti istoriją?
Mankurtas - tai asmuo be atminties

Skaitykite: Lietuvos istorijos resursai Internete
Lietuvos Partizanų karo kronika
Vytauto Didžiojo suvokimo kaita
Adolfo Hitlerio paslaptis
Dėl sovietų paminklų
Lithuanian obituary
bullet PAPILDYKITE!

Papildomi istorijos puslapiai:
Skrydžiai oro balionais Lietuvoje 19 a.
Oreivystės istorija
TRIAD radijas
Lietuvos fantastikos klubai Ar seniai prie Baltijos kalbama lietuviškai?
Lietuvos pankus prisimenant

Salantų parapijai - 395 metai
Ūlos kraštas senovėje
Alovės vietovardžio kilmė
Priekulė slenkant amžiams
Senoji Buivydžių bažnyčia
Vilkaviškis iki XIX amžiaus vidurio
šv. Trejybės (Plymouth) parapijos istorija
A.Burba - visada priekyje (Plymouth kunigo istorija)

Kas vyko prieš 1000 metų?
Kas vyko prieš 749 metus?
Kas vyko prieš 750 metų?

©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.

 

Ši Voratinklio svetainė
NESENIAI pradėjo savo gyvenimą.

Kviečiame visus norinčius prisidėti prie jos kūrimo! Rašykite el.pašto adresu
info@hot.lt

Palikite žinutes
Atsiliepimuose.

Priedai lietuvių kalbai kompiuteriuose įvesti
Mes stengiamės
Jums!

 

Karštos WWW svetainės!

Informacija: Help On Web
NSO ir mistika
Lietuviai:
Klubas "Litvania"
Globalusis tinklas
Lithuanica svetainė!
Pasaulio lietuvis
Latvijos lietuvis
Aklųjų biblioteka
Mirusieji - atminimui
Voratinklio aukcionai:
Aukcionai
Aukcionai, pinigai
Banknotai
SPAUDA:
Būdas Žemaičių
Lietuvos rytas
Moteris, žurnalas
Vartiklis, elraštis
Interneto paslaugos:
Elnet@
Kompiuteriai:
Baltic Amadeus
Paspara, IT programavimas
Kultūra:
Rasa, tautiniai šokiai
Birstonas 2000, džiazas
Prekyba menu
Teatras
Meno galerija

Filosofija
Mitologija
Literatūra
Poezija
Fantastika
Fuko švytuoklė
Biblijos puslapiai
Pramogos:
Lenktynių žirgų lyga
PAULIAUS puslapis
DARTS sporto puslapis
Astronautų kautynės (StarCraft Online)
Politika:
ND - Moterų partija
Lietuvos centro sąjunga, Kaunas
Paieška:
KTU, Infoseek
Vertinga:
Statybos medžiagų sertifikavimas