Atnaujinta: 2000 m. vasario 9 d., trečiadienis ©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.
 

!    
Laimėk prizą!
Atsiliepimai
Prenumeruokitės!
Klausk-atsakys!
Pasikeiskime nuorodomis!
Anekdotai
 

Netrukus bus papildyta naujomis galimybėmis! Tereikia truputį palaukti!

 

Karšti WWW puslapiai

Ateiviai mums padeda
Lietuvių išeivija Internete
Coca kramtymo simbolika
Paslaptingi ledai
Elena
Evangelija pagal Glebą
Mankurtas: be ateities
Dirbtinis intelektas?
Interneto pabaiga
Tikras greitis
Psichoproduktologija
Seržantas šiluminėje trasoje
Šamanų ratu einant
E-bylos
Alegorija "Kutai"
Porfirijaus "Nimfų ola"
Hermetiškosios vizijos
Templierių kryžius

Jaunimo Kongresas
Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas
 

Skandalas 

Pagrindinis puslapis
Atsiliepimai   Prenumerata   Orakulas   Juokai
Pasikeiskime nuorodomis!
 Šansas!: Laimėk prizą!
Ar tikrai Lietuvoje pavogtas "Online" domenas?

Martynas Buožis, LITNET VC reagavimo į kompiuterinius incidentus tarnybos vadovas

Manau, kad Vladas Palubinskas laiku nesusitvarkė dokumentų, kurie garantuotų jo teises į vardą. Tai buvo galima padaryti pagal šalyje galiojančius Firmų vardų bei Prekių ir paslaugų ženklų įstatymus arba atskirai susitarus su vardo sritį užregistravusia firma. Mano turimais duomenimis, kiti konfliktai irgi kilo būtent dėl to, kad to nebuvo padaryta. Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas "Litnet" registruodamas vardų sritį neprivalo tikrinti ar pažeidžiamos pramoninės nuosavybės apsaugos teisės aktų nuostatos. Tačiau pagal "Litnet" taisykles, vardų srities registravimas negali pažeisti trečiųjų asmenų teisių pramoninės nuosavybės požiūriu.

Todėl, jeigu bet kuris (fizinis ar juridinis) asmuo būtų pateikęs dokumentus įrodančius jo teisę į tam tikrą vardą, tai toks asmuo savaime įgytų atitinkamą teisę ir į vardų sritų, registruojamą "Litnet". O kol tokių dokumentų niekas nepateikia, vardų sritis registruojama pagal principą: kas pirmas atėjo, tas pirmas gavo. Tokiu atveju vardų srities priklausomybę apibrėžia tarpusavio sutartis, kuri šiuo konkrečiu atveju "Litnet" buvo sudaryta su bendrove "Skaitmeninės komunikacijos" be jokios nuorodos į kokią nors priklausomybę p. Palubinskui.

Taip pat "Litnet" negali spręsti tarp šalių iškilusių ginčų dėl teisės į tam tikro vardo naudojimą. Tai privalo daryti abi šalys tarpusavio sutarimu ar LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sakyčiau, kad problema kilo dėl įstatymų nežinojimo arba dėl to, kad jie nebuvo pritaikyti laiku. Tačiau nežinojimas nekeičia pačių principų, kad ir kokia didelė moralinė nuoskauda padaryta p. Palubinskui.

Be to daugumoje Europos valstybių vardų sritys tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims registruojamos tik per Internet paslaugų tiekėjus ar tam tikras registruojančias kompanijas (kaip pavyzdžiui Anglijoje, Vokietijoje, ©vedijoje, Danijoje). Kitose šalyse registravimas privatiems asmenims yra išvis negalimas (kaip, pvz. Norvegijoje, Suomijoje). O ir gerbiamas Palubinskas sėkmingai užregistravo asmeninę vardų sritį on.lt per Internet paslaugų tiekėją Omnitel. Tai įrodo, kad registravimo per IPT praktika yra plačiai paplitusi ir, priešingai gerb. Palubinsko teigimui, tai negalėjo turėti esminės įtakos šiam konfliktui. Matyt tereikėjo tinkamu laiku pasirinkti tinkamą Internet paslaugų tiekėju.

Mes esame Europoje ir "Litnet" yra CENTR (COUNCIL OF EUROPEAN NATIONAL TOP-LEVEL DOMAIN REGISTRIES) narys, todėl nėra prasmės orientuotis į principus, taikomus JAV. Taip pat gyvename teisinėje valstybėje ir turime visų pirma vadovautis šalies įstatymais, o ne ambicijomis ar moraliniais argumentais.

Reikia stengtis, kad faktinė www.online.lt nuosavybė būtų atstatyta gerb. Palubinskui, tačiau be reikalo nederėtł kaltinti trečiojo asmens, kuris neturėjo jokios tiesioginės įtakos vardo įteisinimui pagal įstatymus arba atitinkamu susitarimu tarp kitų dviejų šalių. Netgi jei vardų sritis būtų registruota p. Palubinsko vardu, tai nebūtų suteikę jam teisių į vardą. Tokias teises galima įgyti tik pagal mano aukščiau nurodytus įstatymus.

©2000, HOT.LT.
Draudžiama be leidimo naudoti bet kurią šios svetainės dalį.

 

Ši svetainė NESENIAI pradėjo savo gyvenimą.
Kviečiame visus norinčius prisidėti prie jos kūrimo! Rašykite el.pašto adresu
info@hot.lt

Palikite žinutes
Atsiliepimuose.

Priedai lietuvių kalbai kompiuteriuose įvesti
Mes stengiamės
Jums!

 

Karštos WWW svetainės!

Informacija: Help On Web

NSO ir mistika
Globalusis tinklas
Lithuanica svetainė!
Pasaulio lietuvis
Latvijos lietuvis
Aklųjų biblioteka
Mirusieji - atminimui
Voratinklio aukcionai:
Aukcionai
Aukcionai, pinigai
Banknotai
SPAUDA:
Lietuvos rytas
Moteris, žurnalas
Vartiklis, elraštis
Interneto paslaugos:
Elnet@
Kultūra:
Prekyba menu
Teatras
Meno galerija

Filosofija
Mitologija
Literatūra
Poezija
Fantastika
Fuko švytuoklė
Biblijos puslapiai
Pramogos:
Astronautų kautynės (StarCraft Online)
Politika:
ND - Moterų partija
Lietuvos centro sąjunga, Kaunas
Paieška:
KTU, Infoseek